Hvorfor vælge BAK?

1. BAK kan, med speciale i administration af andelsboligforeninger tilbyde en anderledes og personlig administration, der arbejder hurtigt, effektivt og korrekt.
2. BAK kan, med sit indgående kendskab til hver eneste forening tilbyde en administration, der er tilrettelagt med hensyn og forståelse for foreningernes individuelle ønsker og behov.

OM BAK

BAK er et administrationskontor, der i 2001 blev etableret af en række medarbejdere med mange års erfaring som boligadministratorer m.m. Vi har en bred kontaktflade til alle aspekter af boligområdet, idet vores speciale ligger på administration af andelsboligforeninger.
BAK udfører ejendomsadministrationen med fokus på foreningens ejendom som det aktiv, andelshaverne har placeret både deres investering og sociale liv i. Dette aktiv skal plejes, så der løbende sker en værdiforøgelse af både investering og bolig.
BAK er bevidst om, at ingen foreninger, bestyrelser eller ejendomme er ens, og efter vor opfattelse skal en god administration respektere disse forskelligheder. Netop derfor er vi et godt alternativ til de meget store administrationsselskaber, hvor det kan være
vanskeligt at opnå et tæt samarbejde mellem forening og administrator.
BAK har kompetente medarbejdere med mere end 25 års erfaring i administration af andelsboligforeninger, og vi har et ønske om at tilbyde andelsboligforeningen en administration, der tilpasses foreningens ønsker og behov. Kort sagt at lette bestyrelsens dagligdag.
BAK har tilrettelagt administrationen således, at andelsboligforeningen har én fast ejendomsadministrator, som varetager foreningens interesser i alle henseender. Vi mener, at den personlige kontakt imellem andelsboligforeningen og administrator er det bedste udgangspunkt for, at andelsboligforeningens muligheder i kombination med administrationens tilbud og ekspertise udnyttes bedst muligt.
BAK udfører den daglige administration i overensstemmelse med foreningens vedtægter, generalforsamlingens beslutninger, øvrigt gældende lovgivning – og frem for alt – I tæt samarbejde med andelsboligforeningens bestyrelse!
BAK er medlem af Ejendomsforeningen Danmark og vi udfører vores daglige administration i h.t. retningslinjerne for ”god administrationsskik”.
BAK administration udføres uden mellemregning med vores foreninger, idet alle udgifter og indtægter tilgår direkte foreningens selvvalgte pengeinstitut.
BAK er både ansvars- og kautionsforsikret.