Økonomi

Som en naturlig del af vor administration har vi et indgående kendskab til foreningens økonomi , herunder de økonomisk midler, som er til rådighed i foreningen.

I daglig administration betyder det, at BAK foranlediger kontrol af foreningens økonomiske midler, således at disse opnår optimale forrentningsmuligheder. Der foretages likviditetsstyring, herunder rådgivning ved evt. anbringelser, værdipapirkøb ligesom ejendommens prioriteter overvåges med henblik på evt. muligheder for fordelagtig omprioritering o.lign. Såfremt der kan opnås økonomisk besparelse kan BAK naturligvis foranledige dette gennemført i overensstemmelse med foreningens vedtægter herom.

BAK foranlediger samtlige af foreningens udgifter betalt, således at ejendommens almindelig faste udgifter betales automatisk mens betaling af håndværkerudgifter o.lign. betales efter skriftlig godkendelse herom fra den tegningsberettigede bestyrelse.

BAK sørger for, at alle udgifter og indtægter bogføres dagligt. Der udarbejdes regnskabsrapport med budgetsammenligning hvert kvartal, ligesom der i forbindelse med årsregnskabsafslutning udarbejdes afstemt årsrapport med balance med henblik på materialeoverdragelse til revisor for udarbejdelse af årsregnskab. Bestyrelsen modtager naturligvis kopi heraf.

Revisor vælges af andelsboligforeningen, idet revisor efter BAK’s opfattelse af god administrationsskik, ikke bør være tilknyttet administrator.

BAK udarbejder endvidere antenneregnskab/budget i h.t. lejelovens bestemmelser herom såfremt foreningen har fælles signallevering. Der foretages ligeledes evt. nødvendige reguleringer af antennebidrag.

BAK udarbejder andelsboligforeningens selvangivelse på baggrund af materiale herom modtaget fra foreningens revisor.

Vi foranlediger, at der udarbejdes forbrugsregnskab for varme og vand i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller anden i foreningen godkendt fordelingsordning i samarbejde med foreningens eksterne regnskabsleverandør.

kopi-af-_mg_1282