Byggesagsadministration

Såfremt andelsboligforeningen ønsker at gennemføre større forbedrings- eller vedligeholdelses- arbejder har BAK mange års erfaring med byggesagsadministration. Det gælder både byggesager med og uden offentlig støtte.

Byggesagsadministration omfatter bl.a. deltagelse i møder med forening, generalforsamling, andre med byggesagen tilknyttede rådgivere, udarbejdelse af varslinger jf. lejelovens og foreningens bestemmelser, økonomisk rådgivning, herunder diverse konsekvensberegninger vedrørende boligafgiftsregulering, lejeforhøjelser, påvirkning af andelskronen, ansøgning og hjemtagelse af realkreditfinansiering, juridisk gennemgang af aftale om teknisk rådgivning, entreprisekontrakt, etablering/anmeldelse af evt. nødvendig forsikring relateret til byggeforløb og karakter, byggelånsfinansiering, udarbejdelse af særskilt byggeregnskab samt myndighedsindberetning heraf m.v.

kopi-af-_mg_1289 nicolai-13 nicolai-42  _mg_1282