Andelsboligforeninger

BAK’s speciale er primært administration af andelsboligforeninger og vi varetager administration af foreninger i alle størrelser. Vi har f.eks. ingen nedre grænse for, de foreninger vi modtager i vor administration.
Vi har tilrettelagt vor administration således, at den som udgangspunkt opfylder alle med en almindelig andelsboligforening forbundne opgaver. Skulle der i en forening være forhold, som er ganske særlige rent administrationsmæssigt, finder vi en løsning, så også denne opgave kan blive udført.

Vores administration tilrettelægges således, at enhver henvendelse indenfor daglig administration normalvis besvares samme dag og der tilgår altid bestyrelsen information om alle forhold relateret til foreningen, medlemmer og øvrige henvendelse, hvortil der er sket administration eller ekspedition fra BAKs side. Vi har bl.a. rigtig god erfaring med at denne information og henvendelser i øvrigt sker elektronisk til hele bestyrelsen som gruppe, således at foreningens bestyrelse altid kan følge med i, hvad der sker omkring foreningen, gennem administrators daglige arbejde.

Vi har et indgående kendskab til administration af andelsboligforeninger med alt hvad hertil hører og vi er meget bevidste om, at foreningernes forskelligheder skal respekteres.
Andelsboligforeningen tilknyttes en fast sagsbehandler, som er fortrolig med andelsboligforeningens drift i alle henseender og det er således den samme person, både bestyrelse og beboere retter henvendelse til, hvilket sikrer en for foreningens beboere ensartet sagsbehandling.
Såfremt andelsboligforeningens størrelse er væsentlig vil der ofte blive tilknyttet 2 sagsbehandlere som i samarbejde sikrer foreningens drift.