RÅDGIVNING

Hos BAK får du ubegrænset mulighed for kontakt mellem foreningens bestyrelse, medlemmer, lejere og administrator.

Vi tilbyder juridisk, administrativ og økonomisk rådgivning relateret til andelsboligforeningens almindelige drift.

BAK deltager i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, og udarbejder gerne referat heraf.

LÆS MERE

ØKONOMI

Hos BAK hjælper vi med opkrævning og kontrol af boligafgift, betaling af udgifter, daglig bogføring, kvartals- og årsregnskab med budgetsammenligning, selvangivelse, forbrugsregnskaber.

Betalinger sker gennem foreningens eget pengeinstitut uden mellemregning med administrator. Likviditetsstyring med hensigt at opnå bedst mulig forrentning samt prioritetsovervågning med automatisk advisering til foreningen

LÆS MERE

I ØVRIGT

BAK står for overdragelse af andele, påtegning af adkomsterklæringer og andelsforespørgsel i forbindelse med salg, opfyldelse af forpligtelse omkring nøgletal, administration af p-pladser, garager, kælderlejemål, fremlejetilladelser, aflønning af ansatte, kontrol og ajourføring af vedtægter og forsikringer, administration af fællesvaskeri, ventelister, evt. fælleshus/beboerlokale, antenne- og/eller bredbåndsforening og nyhedsinformation.

LÆS MERE