Switcher Style

Boxed 1 Boxed 2Fullwidth

Skin
Background Pattern
 

BAK er anderledes og personlig administration .

BAK tilbyder administration tilrettelagt med en kort og præcis kommunikationsvej.

 

BAK tilrettelægger administrationen udfra foreningens individuelle behov.

BAK udfører administration i tæt samarbejde med foreningens bestyrelse

 

BAK tilbyder uafhængig administration af andelsboligforeninger.

BAK er medlem af Ejendomsforeningen Danmark.

BAK er både ansvars- og kautionsforsikret.

 

 

Ydelser til Andelsboligforeninger

- Ubegrænset mulighed for kontakt mellem foreningens bestyrelse, medlemmer, lejere og administrator
- Juridisk, administrativ og økonomisk rådgivning relateret til andelsboligforeningens almindelige drift
- Deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

- Opkrævning og kontrol af boligafgift m.m. – Rykkergebyr tilfalder andelsboligforeningen
- Betaling af udgifter, daglig bogføring, kvartalsregnskab og årsregnskab med budgetsammenligning, selvangivelse, forbrugsregnskaber
- Ind- og udbetalinger sker til gennem foreningens eget pengeinstitut, d.v.s. uden mellemregning med administrator
- Likviditetsstyring med hensigt at opnå bedst mulig forrentning samt prioritetsovervågning med automatisk advisering til foreningen

- Overdragelse af andele, påtegning af adkomsterklæringer og andelsforespørgsel i forbindelse med salg, opfyldelse af forpligtelse omkring nøgletal, administration af p-pladser, garager, kælderlejemål, fremlejetilladelser, aflønning af ansatte, kontrol og ajourføring af vedtægter og forsikringer, administration af fællesvaskeri, ventelister, evt. fælleshus/beboerlokale, antenne- og/eller bredbåndsforening, nyhedsinformation

Hvorfor vælge BAK?

1BAK 
kan, med speciale i administration af andelsboligforeninger tilbyde en anderledes og personlig administration, der arbejder hurtigt, effektivt og korrekt.

2BAK 
kan, med sit indgående kendskab til hver eneste forening tilbyde en administration, der er tilrettelagt med hensyn og forståelse for foreningernes individuelle ønsker og behov.